HĐND xã Duy Hòa tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XII

Thứ năm - 22/04/2021 03:09
Ngày 20/4, Hội đồng nhân dân xã Duy Hòa tổ chức kỳ họp thứ 13, đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND xã khóa XII nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh giai đoạn 2016-2020.
IMG20210420083323
IMG20210420083323
          Ngày 20/4, Hội đồng nhân dân xã Duy Hòa tổ chức kỳ họp thứ 13, đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND xã khóa XII nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh giai đoạn 2016-2020.
Tham dự kỳ họp có đ/c Phan Xuân Cảnh - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy HĐND, UBND, UBMTTQVN các ban, ngành đoàn thể ở xã và 23 vị đại biểu HĐND xã khóa XII.
Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động bất lợi đến quá trình tổ chức thực hiện. Nhưng với tinh thần dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của cấp trên, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã nhà đã nắm bắt thời cơ, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực:
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, phát triển đúng hướng và đạt mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất đạt 2.402 tỷ đồng (Theo giá cố định năm 2010), tăng bình quân hàng năm 17,7%, chiếm tỷ trọng 58% tổng giá trị sản xuất.
- Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển mạnh, nhờ thực hiện tốt  công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kết hợp với các hoạt động bán lẻ, tạo thành mạng lưới thương mại, dịch vụ rộng khắp. Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ đạt 1.383 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32%, tăng trưởng bình quân đạt 18,2%, vượt 0,2% so với nghị quyết.
- Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 510 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10%, tăng trưởng bình quân 3,2%, thấp hơn 0,8% so với Nghị quyết đề ra (4%). Tổng sản lượng lương thực có hạt giữ mức ổn định, bình quân hằng năm đạt trên 5.800 tấn, vượt Nghị quyết (Nghi quyết là 5.000 tấn).
Chăn nuôi đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và ổn định tổng đàn gia súc, gia cầm gắn với các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Việc trồng rừng, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn hành vi xâm hại về tài nguyên rừng được chú trọng.
- Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chủ trương lớn được triển khai đã phát huy hiệu quả, nhất là đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, ưu tiên những công trình trọng điểm tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Kế thừa kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2015, cùng với sự đồng thuận hưởng ứng tham gia của Nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện 111 dự án, công trình với kinh phí đầu tư trên 110 tỷ đồng; giữ vững xã nông thôn mới sau 5 năm công bố đạt chuẩn vào cuối năm 2015, triển khai xây dựng 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu và đã được huyện quyết định công nhận 3 KDC NTM kiểu mẫu, đó là: thôn Mỹ Hòa, thôn Phú Lạc và thôn La Tháp Đông; xã Duy Hòa đã được tỉnh thẩm định và cơ bản đạt chuẩn 12 tiêu chí của xã NTM nâng cao.
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020 ước đạt 78,78 tỷ đồng, trong đó thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt 12,9 tỷ đồng; tăng bình quân hằng năm 16% đạt Nghị quyết đầu nhiệm kỳ đề ra; Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020 ước đạt 75,43 tỷ đồng.
Hoạt động tín dụng tiếp tục có chuyển biến tích cực. Thông qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội và chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Khu Tây đã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, đến nay thông qua các kênh của đoàn thể chính trị - xã hội đã giải quyết cho vay với số dư nợ trên 20 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống Nhân dân.
- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch từng bước đi vào nề nếp; đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ và hiệu quả, các công trình từ nguồn sự nghiệp giáo dục, công trình xây dựng xã NTM, giảm nghèo bền vững được triển khai tích cực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn. Địa phương đã tổ chức họp điều chỉnh quy hoạch xã NTM và quy hoạch Kiểm Lâm thành Đô thị loại 5.
- Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường, giải quyết cơ bản các vấn đề nảy sinh trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, hạn chế được các tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân. Công tác môi trường chuyển biến rõ rệt, duy trì ổn định tổ thu gom rác thải sinh hoạt và thu gom rác thải trên đồng ruộng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.
- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ, chất lượng ngày càng được nâng lên, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa bình quân hằng năm trên 95%; có từ 70% khu dân cư trở lên đạt khu dân cư văn hóa, có 2 thôn đạt thôn văn hóa 5 năm liền, 02 tộc đạt tộc văn hóa, 97% cơ quan, đơn vị đạt cơ quan, đơn vị văn hóa. Các thiết chế văn hoá từ xã đến thôn được đầu tư, nâng cấp khang trang, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống được quan tâm, làm đường vào khu di tích nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại Nổng đình La Tháp, xây dựng bia di tích lịch sử “Chiến thắng Đường cái mới”. Phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ được triển khai khá sôi nổi; công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan được đảm bảo; hệ thống Đài truyền thanh xã đã được đầu tư mới theo công nghệ truyền dẫn IP với 10 cụm loa trên địa bàn 7 thôn và các điểm trung tâm xã, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách của huyện và xã đã đi vào hoạt động hiệu quả nhằm góp phần chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân
- Thực hiện tốt công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các trường đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, mạng lưới trường lớp cũng như các hạng mục xây dựng trường chuẩn được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố, kết hợp với từng bước đầu tư trang thiết bị đồng bộ và tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Chính vì vậy mà tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và THCS đạt 100%; hàng năm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 đạt trên 90%, học sinh đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học năm sau luôn cao hơn năm trước. Công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được duy trì quan tâm và đầu tư chất lượng, nên đến nay cả ba cấp học đều đạt chuẩn mức độ 3, triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục năm 2018. Trường THCS Lê Quang Sung đang chờ thẩm định chuẩn Quốc gia mức độ 2; trường Mẫu giáo đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (Trường Tiểu học Duy Hòa do sáp nhập hai trường Tiểu học 1 và 2 vào tháng 8/2019 nên chưa đánh giá công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia).
Công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng và có chiều hướng phát triển tốt, trường Mầm non tư thục Trăng Non được đầu tư xây dựng kiên cố trên 20 tỷ đồng, với cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần giải quyết nhu cầu ra lớp ngày càng đông của trẻ em trong và ngoài địa bàn xã.
Công tác khuyến học, khuyến tài hoạt động có hiệu quả, thiết thực. Hằng năm đã vận động kinh phí để tổ chức khen thưởng kịp thời cho học sinh khá, giỏi, học sinh đỗ đạt vào các trường đại học, hỗ trợ cho các em học sinh nghèo hiếu học, giúp các em có điều kiện đến trường, từng bước xây dựng xã hội học tập ở địa phương.
- Các chương trình, mục tiêu về y tế được thực hiện đảm bảo, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi còn 3,04%, giảm 2,76% so đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,1%, tăng 10,9% so với đầu nhiệm kỳ, Trạm y tế giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được chú trọng, hằng năm các chỉ tiêu giảm sinh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ sinh con 3+ giảm còn 8,45%, giảm 0,55% so với chỉ tiêu Nghị quyết.
- Cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh từ nông nghiệp sang hoạt động phi nông nghiệp, lao động nông nghiệp chiếm 19,5%, giảm 8,3% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 97% lao động toàn xã. Công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, đến năm 2020 không còn hộ nghèo (không tính hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do mắc bệnh hiểm nghèo) giảm 3,26% so với đầu nhiệm kỳ.
Trong 05 năm, đã đề nghị phong tặng, truy tặng 56 hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đến nay tổng số Bà mẹ VNAH trên toàn xã lên 416 mẹ, hiện nay 21 mẹ còn sống đang hưởng trợ cấp hằng tháng và đã được các cơ quan nhận phụng dưỡng suốt đời và đã giải quyết 939 hồ sơ đối với người có công Cách mạng và các đối tượng khác. Thực hiện tốt chủ trương cải thiện nhà ở cho người có công Cách mạng theo Quyết định 22-QĐ/TTg và Nghị quyết 11/HĐND tỉnh Quảng Nam; hỗ trợ xây nhà chống bão lụt theo Quyết định 48/CP và quỹ khí hậu xanh của Liên hiệp quốc, bên cạnh đó công tác xóa nhà tạm, xây dựng nhà Đại đoàn kết cũng được quan tâm, qua đó, góp phần cho đối tượng chính sách và xã hội có nhà ở ổn định. Hoạt động nhân đạo từ thiện có nhiều cố gắng, duy trì phong trào hủ gạo tình thương, đồng tiền nhân đạo, vận động quỹ “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cứu trợ kịp thời các trường hợp rủi ro bất hạnh trên địa bàn.
Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đặc biệt quan tâm, xã đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em 5 năm liền, thường xuyên tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giải quyết đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế cho trẻ em.
- Công tác quốc phòng – quân sự địa phương được triển khai thực hiện đạt kết quả. Hằng năm, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy về việc tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đảm bảo số lượng và chất lượng. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện dân quân, diễn tập chiến đấu phòng thủ, duy trì đảm bảo lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hằng năm, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.
ANCT – TT ATXH được giữ vững, hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, đội ngũ cán bộ công an xã, công an viên, tổ an ninh Nhân dân, lực lượng dân phòng luôn được củng cố xây dựng. Tổ chức tốt trực SSCĐ, tăng cường công tác phối hợp lực lượng tuần tra kiểm soát, bảo vệ tốt tình hình ANCT trên địa bàn, tăng cường công tác trực bảo vệ trước trong và sau các ngày Lễ, Tết, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng đời sống văn hóa, thi đua xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu; công tác tuyên truyền pháp luật tại các thôn được chú trọng đã góp phần kiềm chế được sự gia tăng về tội phạm và tai, tệ nạn xã hội, không xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Địa phương đã tiếp nhận công an chính quy về xã từ ngày 25/11/2019 và đã đi vào hoạt động có hiệu quả; phối hợp xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và khu cách ly tập trung, góp phần kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã. Năm 2020 được Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ và Nhân dân xã Duy Hòa.
- Cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả hồ sơ cho công dân được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi người dân, giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, không để tạo thành điểm nóng.
Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đi vào nề nếp, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Bộ máy tổ chức của UBND xã được tập trung củng cố, kiện toàn gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp về chuyên môn và cơ cấu về độ tuổi, giới tính. Phát huy tính chủ  động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Nhiệm kỳ qua HĐND xã đã phát huy khá tốt chức năng, hoạt động giám sát, vai trò của HĐND trong việc đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân và đã đạt được những kết quả nhất định, trong 5 năm đã tổ chức 12 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường kỳ, 1 kỳ họp chuyên đề, ban hành 11 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, 02 Nghị quyết chuyên đề về sáp nhập thôn, lấy lại tên một số thôn trên địa bàn xã, sáp nhập hai trường tiểu học thành trường TH Duy Hòa.
Kết thúc kỳ họp, UBND xã đã khen thưởng 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây