Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên xã Duy Hòa lần thứ XXII Nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ hai - 18/04/2022 23:44
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Duy Hòa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra 2 ngày, chiều ngày 14/4/2022 và sáng 15/4/2022. Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Kim Bằng – Phó bí thư Huyện Đoàn Duy Xuyên
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên xã Duy Hòa lần thứ XXII Nhiệm kỳ 2022-2027
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Duy Hòa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra 2 ngày, chiều ngày 14/4/2022 và sáng 15/4/2022. Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Kim Bằng – Phó bí thư Huyện Đoàn Duy Xuyên, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMMTQVN, các ban ngành đoàn thể xã Duy Hòa, các thôn, các trường học, Trạm y tế và 60 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 120 đoàn viên thanh niên trong xã.
       
   
     
 
 

Năm năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của quê hương và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hoạt động công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi xã Duy Hòa đã có bước phát triển khá toàn diện, các phong trào, các cuộc vận động đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngày càng đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu hoạt động của đoàn viên thanh niên, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và Nhân dân xã Duy Hòa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh.
 
   
 

Tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên luôn được quan tâm, Đoàn xã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành Pháp luật cho ĐVTN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để tuyên truyền định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức lý luận chính trị, phát huy được truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước; có ý chí phấn đấu, không ngại khó khăn, thể hiện rõ là lực lượng năng động, sáng tạo, xung kích tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận những công việc mới, việc khó.
- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được quan tâm chú trọng, xây dựng và triển khai chương trình hành động của tuổi trẻ Duy Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần XXIV và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 14/12/2015 của tỉnh ủy Quảng Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.


- Công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức đăng ký thực hiện các tiêu chí làm theo gắn với chương trình rèn luyện Đoàn viên và xây dựng hình mẫu Thanh niên làm theo Bác, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: tổ chức hội thi “Tuyên truyền ca khúc cách mạng;Tủ sách Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”.
- Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả tích cực, thông qua các hoạt động nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, quê hương, của Đoàn - Hội - Đội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, thu hút được đông đảo Đoàn viên, TTN tham gia như: tổ chức các đợt hành quân về nguồn, hành trình về địa chỉ đỏ, giao lưu với nhân chứng lịch sử; tổ chức các Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng; giúp đỡ, thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm sóc làm sạch đẹp Nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử cách mạng vv...

 
   
 

- Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi thường xuyên được chú trọng. Hằng năm Đoàn xã đều phối hợp với Công an xã tổ chức giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên và học sinh các trường; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; gặp gỡ, nhận giúp đỡ, cảm hóa các thanh thiếu nhi chậm tiến, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng; duy trì và nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, góp phần xây dựng ý thức pháp luật, lối sống tuân thủ pháp luật trong thanh thiếu nhi. Tổ chức hoạt động truyền thông phòng chống ma túy trong đoàn viên thanh niên; ra quân chiến dịch truyền thông tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy HIV/AIDS.
Các phong trào Thanh niên tình nguyện:  xây dựng nông thôn mới: được tổ chức thường xuyên như Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tháng Thanh niên, Xuân tình nguyện, Tình nguyện mùa Đông, Ngày Thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm gắn với phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới
- Tình nguyện trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như trồng cây xanh, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, phòng chống rác thải nhựa, tham gia bảo vệ môi trường, tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thanh thiếu niên và nhân dân, đặc biệt là Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Giờ Trái đất, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh.
- Triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội: đạt được nhiều kết quả; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy trong Thanh thiếu niên, duy trì và thực hiện tốt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông, vận động Thanh thiếu niên chậm tiến tham gia vào các hoạt động phong trào đoàn, các hoạt động xã hội, tạo được chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội được chú trọng, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư

 
   
 

Ngoài ra, đội TNXK phòng, chống dịch Covid-19 hoạt động hiệu quả khi có dịch bùng phát, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ hàng trăm ngày công trực tại các điểm chốt chặn, phối hợp truy vết, cùng với lực lượng y tế triển khai tiêm vắcxin cho nhân dân góp phần cùng với địa phương đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo: phong trào “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN đã phát huy hiệu quả thiết thực, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích trong lao động, học tập, nâng cao trình độ của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên, thông qua các buổi sinh hoạt của Đoàn - Hội - Đội; đăng tải các nội dung tuyên truyền, giới thiệu những mô hình điển hình, gương cá nhân, tập thể có ý tưởng, giải pháp sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đoàn, các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo…
Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc: Xác định nhiệm vụ xung kích bảo vệ tổ quốc và giữ gìn ANCT – TTATXH, là một trong nhiệm vụ quan trọng, Đoàn xã đã xây dựng các đội thanh niên tình nguyện xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Tích cực tham gia công tác tuyển quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Năm năm qua, phối hợp vận động thanh niên lên đường nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức tốt các buổi họp mặt, tặng quà cho thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phối hợp thực hiện thường xuyên, hiệu quả, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các hoạt động tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt kết quả rõ nét, tăng cường công tác giáo dục pháp luật, ngăn ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy trong Thanh thiếu niên, vận động TTN chậm tiến tham gia vào các hoạt động phong trào đoàn, các hoạt động xã hội, từ đó đã phát huy được tinh thần xung kích của cán bộ, đoàn viên thanh niên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANCT – TTATXH trên địa bàn.
Các chương trình đồng hành với thanh niên: Các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên tiếp cận cơ hội học tập, trao học bổng “Thắp sáng ước mơ – cùng em đến trường” đạt được nhiều kết quả, đã phối hợp với các trường học làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại trường lớp; tạo điều kiện cho ĐVTN được vay vốn HSSV, vận động các nguồn quỹ khuyến học khuyến tài địa phương tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo học giỏi.
Tập trung vận động đoàn viên, thanh niên tham gia chuyển đổi cây trồng con vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề để phát triển kinh tế thông qua các lớp tuận huấn chuyển giao kỹ thuật, tư vấn giới thiệu nghề và hướng nghiệp, tạo điều kiện cho Thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, từ đó đã góp phần đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích cơ bản của thanh niên trong điều kiện hiện nay.
Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, gặp gỡ, tư vấn sức khỏe, hướng tới nhiều đối tượng đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức giao hữu bóng chuyền, bóng đá, Đại hội TDTT cấp xã, Hội khỏe Phù Đổng trong các trường học, các hội thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng, giao lưu văn nghệ...
Tiếp tục thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham mưu, khai thác có hiệu quả các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn, tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi
Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường lồng ghép nội dung huấn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử văn hóa trong các hoạt động tập thể của Đoàn, Hội, Đội, sinh hoạt Chi đoàn, các buổi hành quân về nguồn, tìm về địa chỉ đỏ, các hoạt động hè. Chú trọng phát triển và duy trì hoạt động tốt các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xã hội cho cán bộ, ĐVTN.
Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và phụ trách Đội; các phong trào Nghìn việc tốt, Em yêu lịch sử Việt Nam, Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, Hội thi Rung chuông vàng được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia. Các cuộc vận động Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, được triển khai rộng khắp trong nhà trường với nhiều mô hình, cách làm mới.

 
   
 

Công tác vận động giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dần đi vào chiều sâu với các mô hình Em nuôi khăn quàng đỏ”, các phong trào Kế hoạch nhỏ”, cuộc vận động Heo đất giúp bạn tới trường”; các hoạt động nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, Đêm hội trăng rằm được triển khai hiệu quả, qua đó giáo dục tình yêu thương con người trong thiếu niên, nhi đồng, đồng thời thể hiện rõ vai trò phụ trách Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của các cấp bộ Đoàn.
Hội đồng Đội xã thường xuyên chỉ đạo các Liên đội triển khai Kế hoạch “Thực hiện Chương trình phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em giai đoạn 2018-2022” bằng việc hằng năm mở lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh các cấp học; hướng dẫn cho các em học sinh thực hiện tốt quy định 5K về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tự bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.
Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn xã, luôn bám sát các chương trình hoạt động của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy để xây dựng chương trình hành động hàng năm. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp đồng bộ trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Tăng cường tham mưu Đảng ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn theo Quy chế cán bộ Đoàn. Trong nhiệm kỳ, đã củng cố, kiện toàn 01 chức danh Bí thư, 01 chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, 04 Ủy viên BCH Đoàn xã. BCH Đoàn xã duy trì nghiêm túc giao ban hằng tháng, quý theo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng UV.BCH (ủy viên ban chấp hành) cũng như UV BTV(ủy viên ban thường vụ). Chính vì vậy, nhiệm kỳ qua, hoạt động đoàn ở thôn sôi động hơn, để lại nhiều dấu ấn trong nhân dân.
Đoàn xã có 09 chi đoàn trực thuộc (07 chi đoàn thôn, 01 chi đoàn trường học và 01 chi đoàn Dân quân) với tổng số 143 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 289 Đoàn viên mới, phát thẻ đoàn 5 đợt, trưởng thành Đoàn 12 đồng chí, chuyển sinh hoạt cho 180 đồng chí và tiếp nhận 165 ĐVTN về tham gia sinh hoạt tại địa phương.
BTV Đoàn xã đã chủ động tiến hành khảo sát tình hình đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn, phân công cán bộ BTV tham gia sinh hoạt với các chi đoàn, số lượng chi đoàn vững mạnh tăng lên hàng năm tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và củng cố kịp thời các chi đoàn, chi hội còn yếu. Đến nay 9/9 Chi đoàn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ sở và đi vào hoạt động có hiệu quả.
Hằng năm Đoàn xã đều có chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát 6 tháng và cuối năm; công tác tham mưu triển khai quán triệt, học tập và tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218 được thực hiện đảm bảo.

 
   
 

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, Ban Thường vụ Đoàn xã luôn xem công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam là nhiệm vụ không thể tách rời trong công tác xây dựng Đoàn. Ngay sau khi Đại hội Hội LHTN xã, các chi hội được củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực.
Trong nhiệm kỳ, Đoàn xã - Hội LHTN Việt Nam xã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tham gia mỗi năm 02 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút gần 300 lượt tình nguyện viên tham gia, hiến tổng cộng hơn 200 đơn vị máu. Ngoài ra, các tình nguyện viên tham gia hiến máu và tiểu cầu khẩn cấp kịp thời cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch tại các bệnh viện.
Trong nhiệm kỳ, Đoàn xã đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam” đã trở thành tiêu chí phấn đấu của mỗi đoàn viên. Trong 5 năm qua, đã giới thiệu trên 35 đồng chí đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 15 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Quy trình phân loại và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được chú trọng đã góp phần nâng cao chất lượng giới thiệu và phát triển Đảng.
Với phương châm: “BẢN LĨNH- ĐOÀN KẾT – ĐỔI MỚI- SÁNG TẠO – PHÁT TRIÊN”, tuổi trẻ xã Duy Hòa phấn đấu hoàn thành và vượt mức 7 chỉ tiêu trọng tâm cùng các giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2022 -2027.
Đại hội, Đoàn TNCS HCM xã Duy Hòa đã bầu BCH khóa XXII gồm 11 đồng chí, đồng chí Phạm Phú Lĩnh- Bí thư Đoàn xã khóa XXI được đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn TNCSHCM huyện trong thời gian đến./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Phát thanh phòng, chống COVID-2019
Hướng dẫn phòng chống trên các phương tiện giao thông công cộng
 
c383653cb04b62153b5a.jpg 454549cb9cbc4ee217ad.jpg 23b497354242901cc953.jpg 8482c739124ec010995f.jpg 13.jpg 357773766-1249663422372798-3377750679705965403-n.jpg 4.jpg 17.jpg 9.jpg 357536323-1249660162373124-8533080603789682551-n.jpg 14.jpg 357799829-1249660149039792-4022144028948713559-n.jpg 5.jpg 355722061-1246730612666079-6761276162454557180-n.jpg 10.jpg 357575216-1249663402372800-68849856276848965-n.jpg 1.jpg 357743975-1251052818900525-417159741411120275-n.jpg 2.jpg 15.jpg 358087462-1251052752233865-4275007348803472484-n.jpg 6.jpg 357069397-1249663492372791-235049950345108724-n.jpg 11.jpg 357765904-1251052742233866-3915791388015288501-n.jpg 3.jpg 16.jpg 18-1.jpg 7.jpg 357471094-1249663455706128-7263000195294379363-n.jpg
Video
Liên kết
Hướng dẫn cài đặt VNEID
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,554
  • Tháng hiện tại9,115
  • Tổng lượt truy cập727,896
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây