TIẾN TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Chúc mừng năm mới 2022
Trách nhiệm của thành viên tổ chức phụ trách bầu cử được quy định như thế nào?

Hỏi : Trách nhiệm của thành viên tổ chức phụ trách bầu cử được quy định như thế nào?

Các câu hỏi khác Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là bao nhiêu người? Việc dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được quy định như thế nào? 11/04/2021 Việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do cơ quan nào dự kiến và theo căn cứ nào? 11/04/2021 Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri? 11/04/2021 Khu vực bỏ phiếu là gì? Việc xác định khu vực bỏ phiếu được tiến hành như thế nào? 11/04/2021 Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào? 11/04/2021 Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? 11/04/2021 Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? 11/04/2021 Nhiệm kỳ của Quốc hội được quy định như thế nào? 11/04/2021 Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 có điểm gì mới? 11/04/2021 Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào? 11/04/2021 Những người nào được gọi là cử tri? 11/04/2021 Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào? 11/04/2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây