TIẾN TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Chúc mừng năm mới 2022
Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín?

Hỏi : Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín?

Các câu hỏi khác Vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? 11/04/2021 Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội nước ta như thế nào? 11/04/2021 Khu vực bỏ phiếu là gì? Việc xác định khu vực bỏ phiếu được tiến hành như thế nào? 11/04/2021 Tổ bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn nào? 11/04/2021 Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào? 11/04/2021 Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? 11/04/2021 Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào? 11/04/2021 Những người nào được gọi là cử tri? 11/04/2021 Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử? 11/04/2021 Việc xác định một người có quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào? 11/04/2021 Thế nào là bầu cử dân chủ, đúng pháp luật? 11/04/2021 Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là bao nhiêu người? Việc dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được quy định như thế nào? 11/04/2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây