TIẾN TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?

Hỏi : Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?

Các câu hỏi khác Tổ bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn nào? 11/04/2021 Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào? 11/04/2021 Các tổ chức phụ trách bầu cử hoạt động theo nguyên tắc nào? 11/04/2021 Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân? 11/04/2021 Việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào? 11/04/2021 Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? 11/04/2021 Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử? 11/04/2021 Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì? 11/04/2021 Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương? 11/04/2021 Những người nào được gọi là cử tri? 11/04/2021 Thế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không? 11/04/2021 Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là bao nhiêu người? Việc dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được quy định như thế nào? 11/04/2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây