TIẾN TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Người bị Tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thì có được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử không?

Hỏi : Người bị Tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thì có được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử không?

Các câu hỏi khác Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là bao nhiêu người? Việc dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được quy định như thế nào? 11/04/2021 Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? 11/04/2021 Vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? 11/04/2021 Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương tổ chức công việc như thế nào? 11/04/2021 Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào? 11/04/2021 Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? 11/04/2021 Việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào? 11/04/2021 Những người nào được gọi là cử tri? 11/04/2021 Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín? 11/04/2021 Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? 11/04/2021 Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri được quy định như thế nào? 11/04/2021 Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào? 11/04/2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây