Câu hỏi về bầu cử Quốc Hội.
Câu hỏi: Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân?

Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Câu hỏi: Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Nhiệm kỳ của Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Nhiệm kỳ của Quốc hội được quy định như thế nào?
Câu hỏi: Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội nước ta như thế nào?
Câu hỏi: Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương?
Câu hỏi: Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?
Câu hỏi: Vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?
Câu hỏi: Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?
Câu hỏi: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?
Câu hỏi: Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 có điểm gì mới?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây