Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?

Hỏi : Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?

Các câu hỏi khác Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào? 11/04/2021 Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? 11/04/2021 Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương? 11/04/2021 Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? 11/04/2021 Việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào? 11/04/2021 Những người nào được gọi là cử tri? 11/04/2021 Người bị Tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thì có được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử không? 11/04/2021 Việc xác định một người có quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào? 11/04/2021 Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? 11/04/2021 Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử? 11/04/2021 Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội nước ta như thế nào? 11/04/2021 Đơn vị bầu cử là gì? Có bao nhiêu loại đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp? 11/04/2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây